Հեղափոխությունը իմ աչքերով

Վիկիպեդիաից ելնելով Հեղափոխությունը հիմնաքարային փոփոխություն է ուժի կամ կազմակերպչական կառուցվածքների մեջ, որը տեղի է ունենում համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում։ Հեղափոխություններ կատարվել են բոլոր ժամանակներում և մեկը մյուսից տարբերվել է տևողությամբ, իրագործմամբ և առաջ տանող գաղափարախոսությամբ: Դրանց արդյունքում տեղի են ունենում գլոբալ փոփոխություններ կապված երկրի մշակույթի, կառավարության, տնտեսության և շատ այլ ոլորտների հետ: Վերջերս մենք ինքներս ականատեսПродолжить чтение «Հեղափոխությունը իմ աչքերով»

Պետությունն ըստ կառավարման և կառուցվածքի ձևերի

Պետությունը քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտն է: Պետության ձևը կառավարման ձևի, պետական կառուցվածքի ձևի և քաղաքական վարչակարգի ամբողջությունն է: Կառավարման ձևն իշխանության կազմակերպումն է, որը բնութագրվում է իշխանության օրինական աղբյուրով. պետական իշխանության բարձրագույն մարմինների կառուցվածքն ու իրավական կարգավիճակը, նրանց միջև առկա փոխհարաբերությունների հաստատված կարգը, ինչպես նաև բնակչության մասնակցությունը դրանց ձևավորման գործընթացին: Կառավարման ձևի կարևոր և վճռորոշПродолжить чтение «Պետությունն ըստ կառավարման և կառուցվածքի ձևերի»

Քաղաքականություն

Քաղաքականություն հասկացությունը բազմիմաստ է։ Այն ունի հետևյալ բացատրությունները․ Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է: Օրինակ, այն կարող է բնութագրել հասարակության կամ հանրույթի հարաբերությունները իրենց կառավարող անհատի հետ։«Պոլիտեայի» տեսանկյունից, հանրույթի, հասարակության, սոցիալական խմբի քաղաքականությունը իրենից ենթադրում է սահմանադրության մի տեսակ, որն ամրագրված է թե՛ կառուցվածքային, թե՛ գործառութային հիմքերով (տեսական, մեթոդական և գործնական)։ Քաղաքականությունը կարող է ազդեցություն գործել կոնկրետПродолжить чтение «Քաղաքականություն»

Ի՞նչ է «դատարանը»

«Դատարան»–ը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես դատական իշխանության մարմին։ Դատական իշխանությունը` որպես իշխանության թև, ունի իր մարմնավորող սուբյեկտը, որի միջոցով էլ իրացվում է այն։ Դատարանների ամբողջությունը կազմում են ամբողջ դատական համակարգը։ «Դատարան» եզրույթը բարդ կատեգորիա է և ունի բազմակողմանի նշանակություն։ Այն դիտարկվում է մի քանի իմաստով։ Այսպես, 1. Նախ այն հանդիսանում է որպես պետության մարմինների համակարգումПродолжить чтение «Ի՞նչ է «դատարանը»»

Բնավորություն

Բնավորություն անհատական կայուն հատկությունների համագումար, որոնցում արտահայտվում են անձի վարքիմիջոցներն ու հուզական արձագանքման միջոցները։ Մարդու մոտ բնավորության առկայությունը ենթադրում է կյանքում նրա համար նշանակալից ինչ-որ բանի առկայություն, ինչից կախված են նրա արարքների դրդապատճառները, գործողությունների նպատակները, խնդիրները։ Բնավորության առանձնահատկությունն այն է, որ վերջինս միշտ դրսևորվում է գործունեության մեջ, այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում։ Բնավորությունը ձևավորվում է կյանքի ընթացքում, ընդ որում մարդու կենսաձևը, հասարակական պայմաններըПродолжить чтение «Բնավորություն»

Հիշողություն

Հիշողություն, իմացական գործընթաց, որը կոչված է կուտակելու, պահպանելու և վերարտադրելու ձեռք բերված փորձը։ Հիշողության գործընթացներն են մտապահումը, պահպանումը, վերարտադրումը և մոռացումը։ Տեսակներ Ըստ որակի Պատկերավոր Պատկերավոր հիշողությունը զգայական ինֆորմացիայի պահպանումն է, հիշողություն՝ պատկերացումների, կյանքի և բնության պատկերների, ինչպես նաև ձայների, հոտերի և համերի։ Այն լինում է տեսողական, լսողական, շոշափելիքի, համային, հոտառության։ Տեսողական և լսողական հիշողություններըПродолжить чтение «Հիշողություն»

Ուշադրություն

Հոգեկան երևույթների մեջ ուշադրությունը հատուկ տեղ է գրավում. դա ինքնուրույն հոգեկան գործնթաց չէ և անհատի հատկությունների թվին չի պատկանում: Միաժամանակ ուշադրությունը միշտ ներառվում է մարդու գործունեության և իմացական գործընթացների մեջ և արտահայտում է անձի հետաքրքրություններն ու ուղղվածությունը: Ուշադրությունը հանդես է գալիս որպես հոգեկան գործունեության մի բնագավառ՝ այն գիտելիքների, հատկությունների ձեռք բերման և մարդու գործունեության արդյունավետությանПродолжить чтение «Ուշադրություն»

Անձի հոգեբանական բնութագիրը

Անձի հոգեբանական բնութագիրը հասկանալու համար նախ պետք է հստակ տարբերել անհատ, անձ և անհատականություն հասկացությունները: Դրանց պարզաբանումը, ի թիվս տարիքային, դիֆերենցիալ և կիրառական հոգեբանության բազմաթիվ այլ հիմնախնդիրների, տվել է հայազգի անվանի հոգեբան  Բ. Գ. Անանևը (1907-1972): ԱՆՀԱՏ      Կենդանական տեսակի ներկայացուցիչ և այդ տեսակի ընդհանուր գենոտիպային ժառանգական հատկությունների կրողը: ԱՆՁ      Մարդկային անհատ,Продолжить чтение «Անձի հոգեբանական բնութագիրը»

Էգոիզմ և ալտրուիզմ

Էգոիզմ կամ Եսասիրություն (լատ.՝ ego, ես), սեփական անձի չափազանցված ընկալում, եսամոլություն, եսակենտրոնություն։ Եսասերն իր սեփական ցանկությունների բավարարումն ավելի կարևոր է համարում, քան այլոց կարիքները կամ հոգսերը։ Սովորաբար էգոզիմը ընկալվում է երկու կերպ. • որպես բարոյահոգեբանական հատկանիշ, և • որպես սոցիահոգեբանական հատկանիշ։ Էգոիզմ եզրի հականիշ է համարվում ալտրուիզմը (այլասիրությունը)՝ սեփական ցանկությունների բացարձակ անտեսումը և այլոց նկատմամբ չափազանցվածПродолжить чтение «Էգոիզմ և ալտրուիզմ»

Ազատություն

Ըստ ազատության իրավունքի «բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ»(նշված է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի առաջին երկու հոդվածում): Հիմնական ազատություններն են. ազատության իրավունք ազատություն ստրկությունից և կախյալ վիճակից ազատություն չարչարանքներից և դաժանություններից մարդկային արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքից և պատժից ազատություն կամայական ձերբակալությունից, կալանումից կամ աքսորից ազատություն անձնական և ընտանեկան կյանքին կամայականորեն միջամտելուց և բնակարանի անձեռնմխելիությունից և գաղտնի նամակագրության նկատմամբПродолжить чтение «Ազատություն»

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы