Январский флешмоб по русскому языку 9-12

1. Укажите фамилию, имя и электронную почту.

Геворгян Анита, g.anita@mskh.am

2. Школа

*Старшая школа

Средняя школа

Северная школа

Южная школа

Западная школа

Восточная школа

3. Класс

2 курс

4. Фразеологизм “ Растекаться мыслью по древу” означает “вдаваться в ненужные подробности, отвлекаться от основной мысли, затрагивать разные, побочные, подобно ветвям дерева, темы и т. д.”Объясните, причем здесь мысль, как это связано с деревом?

Строки являются из знаменитого памятника русской литературы XII века «Слово о полку Игореве». «Мысь» — по-старославянски «белка». При замене «мысли» на «мысь» смысл выражения становится совершенно ясен: автор «Слова о полку» хотел сказать, что Боян в своем песенном творчестве чувствовал себя так же свободно, как белка на дереве, волк на земле, а орел в небе.

5. Слово “ огурец” заимствовано из греческого языка. Что оно означает и почему?Означает “незрелый”. А все потому, что в пищу огурцы употребляют в незрелом — зеленом — виде.

6. Почти все слова русского языка, которые начинаются на букву “ а”, заимствованны, т.е пришли из других языков. Существительных русского происхождения на “ а” очень-очень мало, например, “авось”. Найдите еще одно слово на “а”.

Авсень

7. Польское слово uroda означает «красота», woń — «запах, аромат», zapominać — «забывать А что означают на русском слова славянских народов:

ovoce — фрукты

pozor — Осторожность

úžasný — Удивительный

8.Существительные собрание, совещание, форум имеют общий компонент в своих значениях. Все они обозначают совместное присутствие где-нибудь людей, чем-то объединённых. Однако каждое из данных существительных имеет специфику в значении и употреблении. В чем их отличие?Мой ответ

Տնտեսական պարբերաշրջանի փուլերը

Տնտեսական պարբերաշրջանը բնութագրվում է գործարար ակտիվության պարբերական վերելքներով և անկումներով: Պարբերաշրջանը իրենից ներկայացնում է տնտեսական ակտիվության տարբեր ցուցանիշների՝ ՀԱԱ-ի տեմպերի, իրացման ընդհանուր ծավալի, գների ընդհանուր շակարդակի, գործազրկության մակարդակի և այլնի տատանումները: Պարբերաշրջանի հիմնական հատկությունը ՀԱԱ աճի տեմպի տատանումն է ժամանակի մեջ, երբ տնտեսական համակարգը անցնում է 4 հաջորդական փուլով.
1. Աշխույժացում
2. Վերելք
3. Բում
4. Անկում
Անկման փուլի բնորոշ բնութագիրներն են.
1. Կրճատվում են արտադրական ինվեստացիաները
2. Նվազում է աշխատանքի պահանջարկը
3. Ապրանքային գների անկում
4. Շահույթի կտրուկ նվազում
Անկման փուլում տարբերում են տնտեսության ռեցեսիա և դեպրեսիա: Ռեցեսիան ազգային արտադրության ծավալի կրճատումն է, որը տևում է 6 ամսից մինչև 1 տարի, իսկ դեպրեսիան ուղեկցում է գործազրկությամբ և տևում է մի քանի տարի:

Մակրոտնտեսություն

Մակրոտնտեսական ցուցանիշները

Ինչպես գիտենք արտադրության պրոցեսի անընդհատ վերսկսումը կոչվում է վերարտադրություն: Այն ենթադրում է անձնական և արտադրական սպառման հասարակական արդյունքի անընդհատ ստեղծում, արտադրական հնարավորությունների օգտագործում և զարգացում, սեփականության հարաբերությունների վերսկսում: Տարբերում են պարզ վերարտադրություն, արտադրության վերսկսումը նույն տեխնիկական բազայով և նույն ծավալով, և ընդլայնված վերարտադրություն, որը բնորոշվում է արտադրության և սպառման մեծացմամբ: Վերարտադրության հիմնական ցուցանիշը՝ համախառը ազգային արդյունքն է (ՀԱԱ), այն արտահայտում է հասարակության տնտեսական բարեկեցությունը և որոշվում է որպես երկրի վերջնական արդյունքի շուկայական արժեք, որպես կանոն՝ մեկ տարվա համար: Վերջնական արդյունքը այն ապրանքներն են և ծառայությունները, որոնք գնվում են սպառման համար, այլ ոչ թե հետագա մշակման կամ վերարտադրման համար:

ՀԱԱ-ն առաջին հերթին բնութագրվում է նրանով, որ արտահայտում է ընթացիկ արտադրությունը, անկախ նրանից, թե արդյոք ողջ արտադրանքն է վաճառվել, թե դրա մի մասը պահեստավորվել է: 2-րդ հերթին ՀԱԱ-ն ծառայում է որպես դրամական ցուցանիշ, քանի-որ բնամթերային տեսքով հնարավոր չէ որոշել արտադրության ծավալի դինամիկան: ՀԱԱ-ի որոշակի փոփոխությունը իրենից ներկայացնում է համախառը ներքին արդյունք (ՀՆԱ), որը ընդգրկում է արտադրական գործունեության արդյունքները տվյալ երկրի տարածքում անկախ ֆիրմաների ազգային պատկանելիությունից: Համախառը ներքին արդյունքը հավասար է տվյալ երկրի քաղաքացիների և օտարերկրյա արտադրողների արտադրած ապրանքների և ծառայությունի գների գումարին մեկ տարվա ընթացքում:

Մասնագիտական ձեռքբերումներ

Ներքևում նշած հղումներում ներկայացրել եմ կատարածս աշխատանքները տարվա սկզբից մինչ այսօր:

https://wp.me/p5LMvD-Fv

https://anitagevorgyan.wordpress.com/2019/12/22/%d5%a7%d5%bd%d6%84%d5%ab%d5%a6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/

https://anitagevorgyan.wordpress.com/2019/12/20/%d5%a7%d5%bd%d6%84%d5%ab%d5%a6%d5%b6%d5%a5%d6%80/

https://anitagevorgyan.wordpress.com/2019/12/04/%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%be-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

Իմ կատարած թարգմանությունները

Տարվա սկզբից կատարել եմ բազմաթիվ թարգմանություններ, թ՛ե մենակ, թ՛ե ընկերներիս հետ: Սիրում եմ այդ աշխատանքն ու օտար լեզուները: Նյութերը մեծամասամբ կապված են մեր մասնագիտական ճյուղերի հետ և շատ հետաքրքիր են: Կարող եք մտնել ստորև բերված հղումներով և դուք նույնպես ընթերցել և տեղեկանալ:

https://wp.me/p5LMvD-ET

https://wp.me/p5LMvD-Eo

https://wp.me/p5LMvD-Dk

https://wp.me/p5LMvD-Dh

https://wp.me/p5LMvD-D5

https://wp.me/p5LMvD-D2

Translate

Հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտը կբացվի և կվերածվի թանգարանի

Այս տարի կսկսվեն Հին Երևանի՝ Հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտի բացման և այն թանգարանային հատվածի վերածելու աշխատանքները: Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։

«Հանրապետության Հրապարակը արդյունքում կդառնա շատ ավելի տեսարժան վայր», — գրել է վարչապետը։

Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունն էլ «Ֆեյսբուք»-ում նշել է, որ հին քաղաքը վերականգնելու հնարավորությունները քննարկում է մասնագետների հետ:

The historic layer under the Republic Square will be open and become a museum

This year will begin the working process for opening of a historic layer of Old Yerevan under Republic Square and turn it into a museum. Armenian prime Minister Nikol Pashinyan wrote about it on his Facebook page.

«Republic Square Will Become a much more Sightseeing Event.», the Prime Minister wrote.

Minister of Education, Science, Sports and Culture Arayik Harutyun said on Facebook that he was discussing the possibilities of restoring the old city with specialists.

Իրավական նորմ

Իրավական նորմ, իրավունքի սկզբնական միավոր։ Այն սահմանում է մարդկային վարքագծի համապատասխան կանոններ, տվյալ նորմով սահմանված իրավաբանական փաստերի առկայության դեպքում։ Իրավական նորմը այլ նորմերից տարբերվում է նրանով որ այն սանկցիավորվում է (դրա կիրառությունը ապահովում է) պետական հարկադրանքի ապարատի միջոցով։ Այն իր ամրագրումը ստանում է պետական պաշտոնական ակտերում՝ սահմանադրություն, օրենսգրքեր, օրենքներ, նախագահի որոշումներ և այլն։

Իրավունքը մարդու և հասարակության բնույթով պայմանավորված, անհատի ազատությունն արտահայտող, պետության կողմից սահմանված և պետական հարկադրանքով երաշխավորված իրավական նորմերի համակցություն է, որոնցով կարգավորվում են հասարակական հարաբերությունները։ Իրավունքի նորմը իրավունքի սկզբնական բջջիջն է, որն ամրագրվում է պետության կողմից։ Այն սահմանում է մարդկանց վարքի հնարավոր կամ պարտավոր սահմանները, կոնկրետ փոխհարաբերություններում նրանց ազատության չափը։ Իրավունքի նորմը սահմանվում կամ սանկցիավորվում է պետության կողմից, ունի վերապահող պարտադրող բնույթ՝ մի կողմից վերապահում է գործողությունների ազատությունը ուղղված սուբյեկտների օրինական իրավունքների բացահայտմանը, մյուս կողմից իրավունքի նորմը պարտադրում է կատարել կամ չկատարել որոշակի գործողություններ՝ սահմանափակելով որոշ մարդկանց ազատությունը։ Իրավական նորմի կենսագործումը անհրաժեշտության դեպքում ապահովվում է հարկադրանքի միջոցով։ Իրավունքի նորմերը հանդես են գալիս որպես հասարակական հարաբերությունների տիպային կարգավորիչներ, որում էլ կայանում է նրանց սոցիալական բնույթը։

Կառուցվածք

Իրավունքի նորմը ունի յուրահատուկ կառուցվածք։ Նրա կառուցվածքային տարրերն են՝

 • Հիպոթեզ — իրավական նորմի տարր է, որում ցույց է տրվում, թե ինչպիսի պայմաններում պետք է ղեկավարվել տվյալ կանոններով։ Այստեղ շարադրված են այն փաստացի հանգամանքները, որի առկայության դեպքում անձանց մոտ ծագում են իրավաբանական իրավունքներ։
 • Դիզպոզիցիա — իրավական նորմի տարր, է որում ցույց է տրվում, թե ինչպիսին կարող է կամ պետք է լինի վարքը հիպոթեզում նախատեսված պայմանների առկայության դեպքում։ Դիզպոզիցիան բացահայտում է անձի իրավաբանական իրավունքների և պարտականությունների բովանդակությունը։
 • Սանկցիա — իրավական նորմի տարր է, որում սահմանվում է, թե ինչպիսի պետական տույժի միջոցներ կարող են կիրառվել դիզպոզիցիայում նշված օրենքները խախտելու դեպքում։

Իրավական նորմի տեսակները

Իրավական նորմերը բաժանվում են որոշակի տեսակների՝ ըստ տարբեր հիմքերի։ Ըստ իրավունքի ճյուղերի առանձնացվում են պետական, վարչական, քրեական և իրավունքի այլ ճյուղեր։ Ըստ իրավունքի նորմերի կատարած ֆունկցիաների առանձնացվում են կարգավորիչ և պաշտպանիչ նորմեր։ Ըստ իրավունքի նորմում պարունակվող վարքի կանոնների բնույթի առանձնացվում են. պարտավորեցնող նորմեր, որոնք սահմանում են որոշակի պարտականություններ, արգելող և լիազորող, որոնք հասարակական հարաբերությունների մասնակիցներին տալիս է որոշակի գործողությունների իրականացման իրավունք։

 • Ըստ նորմատիվ իրավական ակտի հոդվածներում իրավական նորմի տարրերի շարադրման որոշակիության աստիճանի իարավունքի նորմերը լինում են. Որոշակի, որոնք բացարձակ ճշտությամբ սահմանում են հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների գործողությունների պայմանները, իրավունքներն ու պարտականությունները կամ իրավական բացարձակ պատասխանատվության չափը։
 • Հարաբերական որոշակի նորմերը հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների գործողությունների, նրանց իրավունքների ու պարտականությունների կամ իրավաբանական պատասխանատվության մասին բավարար տվյալներ չեն պարունակում. իրավակիրառվող մարմինների հնարավորություն են տալիս գործը լուծել հաշվի առնելով կոնկրետ հանգամանքներ։
 • Այլընտրանքային, որոնք նախատեսում են կողմերի վարքի, նրանց գործողությունների պայմանների կամ դրանց խախտման համար նախատեսված սանկցիաների մի քանի տարբերակներ։

Իրավունքի նորմերը կարող են դասակարգվել նաև այլ հիմունքներով՝ բոլոր դեպքերում էլ կարգավորելով հասարակական հարաբերությունները։

Իրավունք

Իրավունք, հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչներից մեկը, որը առաջացել է հասարակության շերտավորմանը զուգընթաց՝ դասակարգային հարաբերությունների ծագման ընթացքում՝ որպես տիրող դասակարգի՝ օրենքի աստիճանի բարձրացված կամքի դրսևորում, որն սկզբում արտահայտվել է սովորույթներում, հետագայում դարձել օրենք։
Այսօր, իրավունք ասելով, մարդիկ այն ըմբռնում են տարբեր ասպեկտներով՝

 1. Իրավունք ասելով՝ նկատի է ունեցվում սոցիալական, իրավական հավակնությունները։
 2. Իրավունքը դիտվում է որպես իրավական նորմերի համակարգ։
 3. Իրավունքի տակ նկատի է ունեցվում պաշտոնապես ընդունված հնարավորությունները, որոնցով օժտված են իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք։
 4. Իրավունքը օգտագործվում է՝ ցույց տալու բոլոր իրավական երևույթները(ներառյալ բնական իրավունքը, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրավունքը)։

Տարբեր գիտնականներ առանձնացնում են իրավունքի տարբեր հատկանիշներ, դրանցից առավել տարածվածներն են.

 • Նորմատիվությունը (սահմանում է վարքագծի ընդհանուր կանոններ);
 • Համապարտադիր լինելը (գործողությունը տարածվում է բոլորի վրա, կամ սուբյեկտների առավել լայն շրջանակի վրա);
 • Պետության կողմից երաշխավորված լինելը (պետական հարկադրանքի միջոցներով ամրագրված լինելը);
 • Մտակամային բնույթը (իրավունքը արտացոլում է մարդկանց գիտակցությունը և կամքը);
 • Որոշակիությունը (իրավունքի նորմերն արտահայտվում են պաշտոնական ձևով);
 • Համակարգայնությունը։

Որպես կանոն «իրավունքի աղբյուր» ասելով հասկանում ենք այն արտաքին ձևը, որում արտացոլված է օբյեկտիվ իրավունքը՝ իրավունքի համակարգը։ Այս իմաստով իրավունքի աղբյուր են հանդիսանում. նորմատիվ պայմանագիրը, իրավական սովորույթը, դատական նախադեպը, նորմատիվ-իրավական ակտերը և իրավական դոկտրինը։

Իրավական սովորույթը դա պատմականորեն ձևավորված վարքագծի կանոններ են, որոնք պետության կողմից ներառվել են իրավական նորմերի համակարգ։ Իրավական սովորույթները միասին ձևավորում են սովորութային իրավունք։

Նորմատիվ պայմանագիրը իրենից ներիկայացնում է համաձայնություն (որպես կանոն կողմերից մեկը պետությունն է կամ նրա տարրը), որից բխում են վարքագծի որոշակի կանոններ։ Նորմատիվ պայմանագիրը կարող է լինել միջազգային կամ ներպետական։

Դատական նախադեպը որոշակի դատարանի կողմից կոնկրետ գործի վերաբերյալ որոշում է, որը սահմանում է, փոփոխում է կամ չեղյալ է համարում իրավական նորմերը։

Իրավական դոկտրինը, այսինքն իրավական ոլորտի գիտական աշխատությունները։ Կարող է դառնալ իրավունքի աղբյուր, եթե վավերացվի պետության կողմից։ Իրավական դոկտրինը իր ուրույն տեղն է ունեցել հռոմեական իրավունքի համակարգում։
Նորմատիվ-իրավական ակտը փաստաթուղթ է, որը ընդունվում է, փոփոխվում է կամ ուժը կորցրած է ճանաչվում լիազոր պետական մարմնի կողմից։ Նորմատիվ-իրավական ակտերի ընդունումը տեղի է ունենում օրենքով սահմանված կարգով, դրանք ունեն որոշակի ձև։ Նորմատիվ իրավական ակտերի հիմնական տեսակներն են օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը։

Ի՞նչ է իրավունքը: «Իրավ» նշանակում է ճշմարիտ, իրոք: Ուրեմն, իրավունք բառը նշանակում է ճշմարիտ, իրավացի, արդար լինելը: Որոշ լեզուներում, օրինակ` ռուսերենում և անգլերենում, իրավունք բառը նշանակում է «աջ», այսինքն` արդար, անխարդախ: «Իրավունք» բառն օգտագործվում է եզակի և հոգնակի թվերով: Որպես եզակի իրավունք, այն նշանակում է համակարգ, որտեղ ամեն ինչ, անգամ պետական բարձրագույն իշխանությունը ենթարկվում են իրավական պահանջներին: Այս իմաստով հասարակագետները խոսում են իրավունքի գերակայությոան մասին: Բառն օգտագործվում է հոգնակի թվով մարդու իրավունքների մասին խոսելիս: Այս առումից իրավունքը շատ մոտ է ազատությանը, և մարդու իրավունքներն ու ազատություները համարյա հոմանիշներ են: Իսկ ի՞նչ կապ ունի իրավունքը պատախանատվության հետ: Իրավունքը և պատասխանատվությունը նույն մետաղադրամի տարբեր կողմերն են: Միայն իրենց իրավունքների մասին աղաղակող մարդիկ երբեմն մոռանում են, որ իրավունքները ծնում են նաև պատասխանատվություն, իսկ պատասխանատվության իրականացումը ծնում է իրավունք: Իսկ ի՞նչ է պատասխանատվությունը: Պատասխանատվության խնդիրն առաջ է այն հասարակություններում, որոնցու կան ազատ անհատներ: Պատասխանատու լինել`նշանակում է գիտակցել ու հիմնավորել սեփական գործողություններն ու դրանց հետևանքները:

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы